Darbo apskaitos kompiuterine sistema
Nustatymų modulis

Nustatymų modulis

Šiame modulyje pateikiami bendri sistemos nustatymai, bei jos  keitimo įrankiai.

Bendri nustatymai

Rodyti/nerodyti informacinius perspėjimus atliekant veiksmus mokėjimuose

Rodyti/nerodyti išjungtus darbuotojus

Rodyti/nerodyti užmokesčio skaičiavimo istoriją vartotojams

Premijos sumažinimo procentas už kiekvieną viršytą etapo valandą procentais nuo projekto

Slaptažodžio keitimas - prisijungimo prie sistemos slaptažodį.

Šiame puslapyje galima pasikeisti savo prisijungimo prie sistemos slaptažodį.

Užpildomi laukai

• Senas slaptažodis: esamas prisijungimo slaptažodis.
• Naujas slaptažodis: naujas prisijungimo slaptažodis.
• Patvirtinkite naują slaptažodį: dar kartą įvedamas naujas prisijungimo slaptažodis.
Administratoriaus redagavimas - keisti administratoriaus(įmonės) informaciją.
• Įmonės pavadinimas: įmonės pavadinimas.
• Kontaktinis pavadinimas: matomas gaunamuose pranešimuose kaip siuntėjo vardas (laukelyje "FROM").
• El. paštas: administratoriaus (įmonės) elektroninio pašto adresas.
• Telefonas: administratoriaus (įmonės) telefonas.
• Prisijungimo vardas: administratoriaus prisijungimo prie sistemos vardas.
Logotipo keitimas - keisti sistemos logotipą bei jo URL.
• Parinkite naujo logotipo failą: (nebūtinas) naujo logotipo failas, kuris gali būti parenkamas paspaudus mygtuką Browse ....
• Logotipo URL: internetinis adresas puslapio, kuris atsivers paspaudus logotipą.

Atlikus reikalingus pakeitimus, spaudžiamas mygtukas Išsaugoti. Norint atšaukti logotipo ar jo URL keitimą, spaudžiamas mygtukas Atšaukti. Norėdami pakeisti logotipą ir jo URL į tokį, kuris nustatytas pagal nutylėjimą, spauskite mygtuką Pagal nutylėjimą.

Pranešimai - keisti pranešimų siuntimo parametrus.

Šis modulis leidžia valdyti sistemoje įvykstančių įvykių pranešimus, jų turinį, bei nukreipti juos norimam adresatui.

Puslapyje matomas galimų įvykių sąrašas

• Sukurtas darbuotojas: pranešimai siunčiami sukūrus naują darbuotoją.
• Sukurtas užsakovas: pranešimai siunčiami sukūrus naują užsakovą.
• Suteiktos projektų vadovo teisės: pranešimai siunčiami suteikus darbuotojui projektų vadovo teises.
• Suteiktos referento teisės: pranešimai siunčiami suteikus referento teises.
• Pradėtas projektas: pranešimai siunčiami pradėjus vykdyti projektą.
• Projektas sustabdytas: pranešimai siunčiami sustabdžius projekto vykdymą.
• Projektas pratęstas: pranešimai siunčiami pratęsus projekto vykdymą.
• Projektas galutinai užbaigtas: pranešimai siunčiami galutinai užbaigus projektą.
• Priskirtas dokumentas: pranešimai siunčiami priskyrus darbuotojui dokumentą.

Įvykus tam tikram įvykiui siunčiamas pranešimas tiems sistemos vartotojams, kurie prie atitinkamo įvykio pažymėti varnele. Galima siųsti administratoriui, darbuotojui(-jams), užsakovui arba kitu adresu, kurį galima įvesti į papildomą laukelį.

Priėjimo apribojimai - keisti prisijungimo prie sistemos apribojimus.

Norėdami atlikti darbuotojų paiešką, į paieškos laukelį įveskite raktinį žodį ir paspauskite Ieškoti. Paieška vykdoma pagal darbuotojo vardą ir pavardę. Norėdami matyti visus darbuotojus spauskite Rodyti visus.

Esant daug darbuotojų, jų sąrašas padalinamas į puslapius, kuriuos galima vartyti pasinaudojant virš ir žemiau darbuotojų sąrašo esančiomis puslapių keitimo nuorodomis. Tokiu pat būdu galima keisti puslapyje atvaizduojamų darbuotojų skaičių (puslapio dydį).

Galite redaguoti sąraše vaizduojamų darbuotojų prisijungimo IP adresus. Leidžiama įvesti iki dviejų IP adresų, iš kurių darbuotojas galės jungtis prie sistemos. Jeigu darbuotojui leidžiama jungtis iš bet kokio IP adreso, tuomet prie atitinkamo darbuotojo stulpelyje Neriboti uždedama varnelė. Jeigu visiems darbuotojams leidžiama jungtis iš bet kokio IP adreso, tuomet uždedama varnelė virš darbuotojų sąrašo esančiame laukelyje Leisti visiems prisijungti iš bet kokio IP. Atlikus pakeitimus, spaudžiamas mygtukas Išsaugoti. Norėdami atšaukti IP adresų pakeitimus, spauskite mygtuką Atšaukti

Įmonės skyriai - peržiūrėti/kurti/redaguoti įmonės skyrius.

Norėdami sukurti naują skyrių, spauskite Sukurti skyrių.

Norėdami atlikti skyrių paiešką, į paieškos laukelį įveskite raktinį žodį ir paspauskite Ieškoti. Paieška vykdoma pagal skyriaus pavadinimą. Norėdami matyti visus skyrius spauskite Rodyti visus.

Norėdami redaguoti skyriaus informaciją, pažymėkite skyrių kairėje esančiu rutuliuku ir spauskite Redaguoti. Norėdami pašalinti skyrių, pažymėkite skyrių kairėje pusėje esančiu rutuliuku ir spauskite Šalinti. Šalinti galima tik tuos skyrius, kuriems nėra priskirta darbuotojų.

Esant daug skyrių, jų sąrašas padalinamas į puslapius, kuriuos galima vartyti pasinaudojant virš ir žemiau skyrių sąrašo esančiomis puslapių keitimo nuorodomis. Tokiu pat būdu galima keisti puslapyje atvaizduojamų skyrių skaičių (puslapio dydį).

Dokumentų serijos - peržiūrėti/kurti dokumentų serijas.

Norėdami sukurti naują seriją, spauskite Sukurti seriją.

Norėdami atlikti serijų paiešką, į paieškos laukelį įveskite raktinį žodį ir paspauskite Ieškoti. Paieška vykdoma pagal serijos pavadinimą. Norėdami matyti visas serijas spauskite Rodyti visus.

Esant daug dokumentų serijų, jų sąrašas padalinamas į puslapius, kuriuos galima vartyti pasinaudojant virš ir žemiau serijų sąrašo esančiomis puslapių keitimo nuorodomis. Tokiu pat būdu galima keisti puslapyje atvaizduojamų serijų skaičių (puslapio dydį).