Darbo apskaitos kompiuterine sistema
Statistikos modulis

Statistikos modulis

Šiame puslapyje pateikiami visos sistemos statistikos peržiūros įrankiai. Projektų statistika, užmokesčio istorija, atliktų darbų istorija, pranešimų istorija, prisijungimų istorija.

 

Projektų statistika

Šioje dalyje pateikiama projektų statistika. Norėdami peržiūrėti projektų istoriją, pasirinkite projekto būseną, laikotarpį, nuo kurio iki kurio atrinksite projektus (spauskite dešiniau esančius paveikslėlius  ir atsiradusiame kalendoriuje nurodykite datą) ir spauskite mygtuką Rodyti. Projektai atrenkami pagal sukūrimo datą. Galimos projektų būsenos:

• Vykdomas: projektas vykdomas.
• Pabaigtas: projektas galutinai užbaigtas.
• Vėluojantis: vėluojantys baigti projektai nei kad buvo suplanuota (stulpelis Pabaiga).
• Sustabdytas: projekto vykdymas sustabdytas.
• Nepradėtas: projektas aktyvuotas, bet dar neatėjo projekto vykdymo pradžios data (stulpelis Pradžia).
• Neaktyvuotas: projektas neaktyvuotas (vis dar yra kūrimo stadijoje).

Jeigu vėluojama užbaigti projektą vėliau pagal numatytą pabaigos datą (stulpelis Pabaiga), tuomet planuojama projekto užbaigimo data rašoma raudona spalva ir stulpelyje Vėluoja išvedamas vėluojamų dienų skaičius.

Jeigu viršytas projektui skirtas laikas (stulpelis Numatyta), tuomet stulpelyje Viršyta išvedamas viršytas laikas.

Jeigu peržiūrėsite pabaigtus projektus, tuomet atsiras papildomas stulpelis Pabaigtas, kuriame išvedama projekto užbaigimo data.

Užmokesčio statistika

Šiame puslapyje pateikiama darbuotojų užmokesčio statistika.

Norėdami peržiūrėti užmokesčių statistiką, pasirinkite norimą darbuotoją bei laikotarpį ir spauskite mygtuką Rodyti. Žemiau bus pateiktas parinkto darbuotojo užmokesčių sąrašas parinktame laikotarpyje.

Atliktų darbų statistika

Norėdami peržiūrėti atliktų darbų statistiką, pasirinkite norimą darbuotoją bei norimų metų mėnesį ir spauskite mygtuką Rodyti. Žemiau bus pateiktas parinkto darbuotojo atliktų darbų sąrašas parinkto laikotarpio bėgyje. Atlikti darbai suskirstyti į dvi grupes: projektų darbai, kurie atliekami vykdant projektus, bei kiti darbai, nesusiję su projektais.

Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį puslapį, spauskite Atgal.

Pranešimų statistika

Norėdami peržiūrėti pranešimų statistiką, pasirinkite pranešimo tipą, laikotarpį, nuo kurio iki kurio atrinksime projektus (spauskite dešiniau esančius paveikslėlius  ir atsiradusiame kalendoriuje nurodykite datą) ir spauskite mygtuką Rodyti. Pranešimai atrenkami pagal išsiuntimo datą. Galimi pranešimų tipai:

• Sukurtas darbuotojas: pranešimai siųsti sukūrus naują darbuotoją.
• Sukurtas užsakovas: pranešimai siųsti sukūrus naują užsakovą.
• Suteiktos projektų vadovo teisės: pranešimai siųsti suteikus darbuotojui projektų vadovo teises.
• Suteiktos referento teisės: pranešimai siųsti suteikus darbuotojui referento teises.
• Pradėtas projektas: pranešimai siųsti pradėjus vykdyti projektą.
• Projektas sustabdytas: pranešimai siųsti sustabdžius projekto vykdymą.
• Projektas pratęstas: pranešimai siųsti pratęsus projekto vykdymą.
• Projektas galutinai užbaigtas: pranešimai siųsti galutinai užbaigus projektą.
• Priskirtas dokumentas: pranešimai siųsti priskyrus darbuotojams dokumentą.

Esant daug pranešimų, jų sąrašas padalinamas į puslapius, kuriuos galima vartyti pasinaudojant virš ir žemiau pranešimų sąrašo esančiomis puslapių keitimo nuorodomis. Tokiu pat būdu galima keisti puslapyje atvaizduojamų pranešimų skaičių (puslapio dydį).

Prisijungimo statistika

Norėdami peržiūrėti prisijungimo statistiką, pasirinkite norimą darbuotoją bei laikotarpį, nuo kurio iki kurio atrinksite prisijungimo duomenis (spauskite dešiniau esančius paveikslėlius  ir atsiradusiame kalendoriuje nurodykite datą) ir spauskite mygtuką Rodyti. Žemiau bus pateiktas parinkto darbuotojo prisijungimų sąrašas parinktame laikotarpyje.

Esant daug prisijungimo duomenų, jų sąrašas padalinamas į puslapius, kuriuos galima vartyti pasinaudojant virš ir žemiau prisijungimų sąrašo esančiomis puslapių keitimo nuorodomis. Tokiu pat būdu galima keisti puslapyje atvaizduojamų prisijungimų skaičių (puslapio dydį).