Darbo apskaitos kompiuterine sistema
Mokėjimų modulis

Mokėjimų modulis

Šiame modulyje pateikiamas mokėjimo ataskaitos bei jų valdymo įrankiai. Darbuotojų darbo laikas ir premijos prie projektų yra skaičiuojami realiu laiku, pagal išdirbtą laiką. Užmokesčio skaičiavimas, užmokesčio istorija, ataskaitų generavimas, ataskaitų rodymas, mokėjimai.

 Mokėjimų ataskaitos peržiūrimos pagal:

• Darbuotojas: darbuotojas, kurio ataskaitas peržiūrėsime.
• Mokėjimai: kokio tipo ataskaitas peržiūrėsime.
• Periodas nuo: data, nuo kurios norime peržiūrėti ataskaitas.
• Iki: data, iki kurios norime peržiūrėti ataskaitas.

Mokėjimo ataskaitų sąrašo būsenos:

 - einamasis periodas (ataskaita nesukurta). 
 - sukurta, bet neapmokėta ataskaita. 
 - sukurta ir apmokėta ataskaita.

Jeigu ataskaita apmokėta, tuomet stulpelyje Apmokėjimo data matoma data, kuomet ataskaita buvo apmokėta.

Mokėjimo ataskaitų sąrašą galima rikiuoti pagal tokius stulpelius:

• Išrašymo data: ataskaitos išrašymo data.
• Nuo: ataskaitos periodo pradžios data.
• Iki: ataskaitos periodo pabaigos data.
• Apmokėjimo data: ataskaitos apmokėjimo data.

Šalia stulpelio pavadinimo, pagal kurį rikiuojamos ataskaitos, matomas. Rikiuojama mažėjimo tvarka.

Norėdami atlikti operacijas su mokėjimo ataskaitomis, pažymėkite norimą ataskaitą kairėje esančiu rutuliuku ir pasirinkite:

• Keisti tarifą - galima keisti ataskaitai taikytą tarifą (negalima keisti apmokėtos ataskaitos tarifo).
• Apmokėti: jeigu norite apmokėti ataskaitą (galima apmokėti tik neapmokėtas ataskaitas).
• Uždaryti periodą: uždaryti einamąjį periodą.

Užmokesčio skaičiavimas

Šioje zonoje galima skaičiuoti darbuotojų užmokestį.

Norėdami skaičiuoti užmokesčius, pirmiausia pasirinkite darbuotoją bei mėnesį, kuriam skaičiuosite užmokestį. Pasirinkus darbuotoją, pasirodys įvedimo laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

• Pagal valandas - sistema automatiškai paskaičiuoja šį lauką, pagal įvestus duomenis.
• Pervesta į kortelę: pinigų suma, kuri pervesta į darbuotojo banko sąskaitą.
• Premija už projektus – sistema automatiškai paskaičiuoja šį lauką, pagal įvestus duomenis.
• Papildomas užmokestis: papildoma pinigų suma, kuri duodama darbuotojui už atliktus darbus.
• Skola: pinigų suma, kurią darbuotojas skolingas įmonei.

Užpildę laukelius, spauskite mygtuką Skaičiuoti. Žemiau bus pavaizduoti skaičiavimo rezultatai. Norėdami išsaugoti užmokesčio skaičiavimo rezultatus, spauskite mygtuką Išsaugoti.

Jeigu parinksite mėnesį, kuriam jau buvote anksčiau paskaičiavę užmokestį, tuomet iškart bus atverstas užmokesčio skaičiavimo rezultatų puslapis. Galite pakeisti pinigų sumas įvedimo laukeliuose ir perskaičiuoti užmokestį. Norėdami išsaugoti perskaičiuotą užmokestį, spauskite mygtuką Atnaujinti.

Užmokesčio istorija

– Galima pamatyti visą darbuotojams mokėtą darbo užmokesčio istoriją, pagal įvairiausius pjūvius.

Šiame puslapyje galima peržiūrėti visus darbuotojų užmokesčius. Norėdami skaičiuoti darbuotojų užmokesčius, spauskite Užmokesčio skaičiavimas. Norėdami peržiūrėti užmokesčių istoriją, pasirinkite norimą darbuotoją bei laikotarpį. Žemiau bus pateikiamas parinkto darbuotojo užmokesčių sąrašas parinktame laikotarpyje.