Darbo apskaitos kompiuterine sistema
 
MODULIAI


Darbalaukio modulis
Modulis leidžia DAKS sistemos vartotojui patogiai susidėlioti ant darbalaukio visas jam reikalingiausias funkcijas, kad galėtų greitai jas pasiekti nelandžiojant giliai po programą. Mato naujausius skelbimus, kuriuos parašo bendradarbiai. Mato vykdomus, baigtus, sustabdytus darbus, kuriuose jisai dalyvauja vienas ar komandoje, asmeniškai priskirtas užduotis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Darbuotojų modulis
Šis modulis susidaro iš darbuotojų sąrašo ir jo administravimo įrankių. Jame yra darbuotojų paieškos sistema, pagrindinė informacija apie darbuotojus. Administratorius turi teisę redaguoti darbuotojo  informaciją, jį pašalinti iš sistemos, laikinai išjungti, atlikti kitas funkcijas. Vartotojai (darbuotojai) suskirstyti  į keturias grupes: administratorius, projektų vadovas, referentas ir darbuotojas - tai nurodo, kokias teises vartotojas turi sistemoje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Užsakovų modulis

Užsakovų modulyje pateikiamas užsakovų sąrašas bei jų administravimo įrankiai. Užsakovas turi galimybę gauti automatinius pranešimus el. paštu apie vykdomus darbus, susijusius su juo, bei su projektais, kuriuos jis yra užsakęs. Modulis turi užsakovų paieškos sistemą.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Projektų modulis
Šis modulis valdo visus vykdomus įmonėje darbus ir projektus, bei visą informaciją susijusią su jais. Modulis turi automatinę informacinę sistemą, kuri padeda žymiai efektyviau valdyti projektus ir darbus.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Užduočių-Priminimų modulis
Užduočių-priminimų valdymo modulis leidžia nustatyti užduotis, kaip daugkartines, priskirti joms laikus, ir daugiau nebesirūpinti ja, nes ji pagal nustatytą grafiką informuos užduoties atlikėją el. paštu apie jam priskirtą užduotį. Užduotis gali kurtis ir pats darbuotojas norėdamas pasilengvinti ir susiplanuoti darbą.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumentų valdymo modulis
Modulis leidžia efektyviai valdyti įmonės bei savo dokumentaciją nepriklausomai nuo vietos, kurioje yra darbuotojas. Referentas gali priskirti savo asmeninio katalogo dokumentus bet kuriam iš savo įmonės darbuotojų, ir netgi reikalauti, jog darbuotojas elektroniškai pasižymėtų perskaitęs dokumentą, jog su juo sutinka. Darbuotojas taip pat gali matyti jam priskirtus dokumentus atskirame kataloge, kuriuos jam priskyrė jo bendradarbiai. Sistemos administratorius ir referentas gali dokumentus įkelti, sudaryti jų katalogo struktūrą ir priskirti juos konkretiems darbuotojams. Jie turi visus dokumentų, katalogų, jų struktūros tvarkymo įrankius. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Mokėjimų modulis
Šiame modulyje pateikiamos mokėjimo ataskaitos bei jų valdymo įrankiai. Darbuotojų darbo laikas ir premijos nuo projektų biudžeto yra skaičiuojami realiu laiku pagal išdirbtą laiką įmonėje per mėnesį ar dirbant su konkrečiu projektu. Tai užmokesčio skaičiavimas, premijos, užmokesčio istorija, ataskaitų generavimas, ataskaitų rodymas, mokėjimai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Kalendoriaus modulis
Šiame modulyje galima peržiūrėti kalendorių kartu su kiekvienos darbo dienos bei kiekvieno darbuotojo laiko, skirto  konkrečiam projektui, informacija. Galima matyti realiai dirbtas dienas bei valandas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Statistikos modulis
Šiame modulyje pateikiami visos sistemos statistikos peržiūros įrankiai. Projektų statistika, užmokesčio statistika, atliktų darbų statistika, pranešimų statistika, prisijungimo statistika.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Skelbimų modulis
Šis modulis turi darbuotojų skelbimų sąrašą (lentą). Darbuotojas išeidamas iš darbo vietos paskelbia skelbimą sistemoje, tuo informuodamas savo kolegas išėjimo priežastį bei kada jis žada sugrįžti į savo darbo vietą. Žinoma, jis gali skelbti ir kitus bendro pobūdžio skelbimus. Modulis padeda žymiai geriau koordinuoti darbą tarp kolegų, dalintis informacija.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Nustatymų modulis
Šiame modulyje pateikiami bendri sistemos nustatymai bei jų keitimo įrankiai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tiekėjų modulis
Tiekėjų modulyje pateikiamas tiekėjų sąrašas su kontaktine informacija, bei jų administravimo įrankiai. Modulis turi užsakovų paieškos bei tiekėjų pastabų sistemas - galima įvesti pastabas apie tiekėją, susijusias su jo darbu, į kurias galima atsižvelgti renkantis jo paslaugas sekantį kartą. Pastabos skirstomos į teigiamas ir neigiamas. Pastaboms galima pildyti "reakcijas", kurios parodo kaip tiekėjas reagavo pastabas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Auditų modulis
Auditų modulis leidžia atlikti įmonės vidaus auditus informuojant darbuotojus apie jiems auditui paskirtą laiką, bei jį audituojantį asmenį. Saugoma auditų istorija, galima kurti neatitiktis atskiriems audito etapams, kuriems spręsti įtraukiami ir kiti įmonės darbuotojai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Neatitikčių modulis
Leidžia kurti neatitiktis apie sistemos darbo eigą ir adresuoti jas kitiems darbuotojams, pavedant jiems šias neatitiktis pašalinti. Kiekviena neatitiktis bei atsakymas į ją gali būti siunčiami kaip neatitiktis, korekcija, neatitikties prevencija ar neatitikties priežastis.

Poliravimas Dideli meškinai Nekilnojamas turtas Tenerifeje